Ηχηρό μήνυμα Ανεξάρτητης Κίνησης Μηχανικών Λέσβου

Η Παράταξη μας ιδρύθηκε το 1997, τη χρονιά ίδρυσης και του Περιφερειακού Τμήματος του Β.Α. Αιγαίου του ΤΕΕ, ως μια προσπάθεια παρέμβασης στο νεοϊδρυθέν Περιφερειακό Τμήμα, με το φιλόδοξο στόχο να συμβάλλουμε ώστε το Περιφερειακό Τμήμα του Β.Α. Αιγαίου του ΤΕΕ να αποκτήσει κύρος, υπόσταση και παρέμβαση στη τοπική κοινωνία. Παράλληλα κύριο μέλημα μας ήταν…