Επιτέλους… Ασφαλτόστρωση στο δρόμο Εφταλούς – Σκάλας Συκαμινιάς… Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.400.000 ευρώ

Αγώνα δρόμου έχει ξεκινήσει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση που απαιτείται για την ασφαλτόστρωση του δρόμου Εφταλούς – Σκάλας Συκαμιάς, μετά και από την ολοκλήρωση της μελέτης και την παράδοσή της στους Προέδρους των Κοινοτήτων Μήθυμνας, Αργένου, Λεπέτυμνου και Συκαμιάς. Το μήκος του δρόμου στο οποίο θα γίνουν οι παρεμβάσεις, από…